Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje našich zákazníků chráníme

Provozovatel internetového obchodu www.curaloe.cz, společnost H4O s.r.o., výhradní distributor výrobků Curaloe pro ČR a SR uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále na základě nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost. Vaše objednávky, osobní údaje a data, které zadáváte pro uskutečnění platby, jsou chráněny technickými bezpečnostními systémy a dalšími postupy prověřujícími příslušná oprávnění. 

Jak chráníme Vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečena proti jakémukoli zneužití. Tato data uchováváme v zabezpečené databázi, takže nemůže dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrná a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky, případně k vlastním marketingovým aktivitám. Osobní údaje jsou uchovávány do okamžiku, kdy jsou na žádost odstraněny.

Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně apod.) budou osobní údaje z databáze vymazány a H4O s.r.o. je nadále nebude zpracovávat.

Kontaktní adresa

H40 s.r.o.
Emailová adresa: curaloecz@gmail.com
Tel. 608 201 020 

Možnosti odstranění osobních údajů 

V případě, že máte zájem o odstranění veškerých osobních údajů, kontaktujte nás na emailu curaloecz@gmail.com s touto žádosti. Neprodleně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.